0(216) 540 68 92 Pzt - Cmt 08:00 - 18:30 İmes San Sit C Blk 302.Sokak No:6 Y.Dudullu/Ümraniye, İst
Sertifikalı
ISO 9001:2008
Türkiye'nin
#En iyisi
Bölgesinde
#1 Numara
Bilgi İste

ELEMENTLERİN ALÜMİNYUM ÜZERİNE ETKİSİ

Alüminyum alaşımlarının üretim yolları dikkate alındığında döküm ve işlem olarak iki ana alt grupta incelenebilir. Plastik deformasyonla şekil verilen alaşımlar döküm alaşımlara göre baya farklı kompozisyondan ve mikro yapıdan oluşmaktadır. Ana grubu da ısıl işlem yapabilen ve yapamayan olarak iki alt grupta inceleyebiliriz.

Isıl işlem yapılabilen alaşımlarda, yaşlandırma ile dayanım artışı sağlanabilirken, ısıl işlem yapılamayan alaşımlar ise katı eriyik, pekleşme, dağılım mukavemetlenmesi ile mukavemetlendirilir.

Döküm Alüminyum Alaşımları:
1xxx Ticari saflıkta Al –Yaşlandırılamaz
2xxx Al-Cu alaşımları –Yaşlandırılabilir
3xxx Al-Si-Cu veya Al-Mg-Si alaşımları –Biraz yaşlandırılabilir
4xxx Al-Si alaşımları –Yaşlandırılamaz
5xxx Al-Mg alaşımları –Yaşlandırılamaz
7xxx Al-Mg-Zn alaşımları –Yaşlandırılabilir
8xxx Al-Sn alaşımları –Yaşlandırılabilir

İşlem Alüminyum Alaşımları:
1xxx Ticari saflıkta Al (>%99Al) –Yaşlandırılamaz
2xxx Al-Cu alaşımları –Yaşlandırılabilir
3xxx Al-Mn alaşımları –Yaşlandırılamaz
4xxx Al- Si alaşımları –Eğer magnezyum varsa yaşlandırılabilir
5xxx Al-Mg alaşımları –Yaşlandırılamaz
6xxx Al-Mg-Si alaşımları –Yaşlandırılabilir
7xxx Al-Mg-Zn alaşımları –Yaşlandırılabilir

Döküm Alüminyum Alaşımlarının Kompozisyonları:

Döküm ve dövme alaşımları kompozisyonu birbirinden farklıdır. Döküm alaşımlarının dayanım, esneklik ve korozyon direnci farklıdır. Aynı zamanda akıcılık ve dökülme gibi özellikleri de vardır.

Döküm alüminyum alaşımlarında % 0;3-1,0 magnezyum ilavesi çökelti sertleşmesine bağlı dayanım artışı sağlar.
Bakır, bazı döküm alüminyum alaşımlarında % 1- 4 oranlarda bulunur. Özellikle yüksek sıcaklıklarda dayanım artışı sağlamaktadır.

Isıl İşlem Uygulanamayan İşlem Alüminyum Alaşımları:

1xxx Serisi Alaşımlar:
Bu alaşımlar minimum %99,0 alüminyum, empürite olarak da silisyum ve demir içerirler.

3xxx Serisi Alaşımlar:
Bu serinin en önemli alaşımı 3003 tür. Bu alaşım 1100 alaşımına %1,25 mangan ilavesi ile oluşturulur.

2xxx Serisi Alaşımlar:

Bu seri alaşımlarının birçoğuna bakırın yanında magnezyum ve düşük miktarlarda diğer elementler eklenmektedir.

5xxx Serisi Alaşımlar:

Bu serinin ana alaşım elementi olan magnezyum katı eriyik mukavemetlenmesi sağlar ve miktarı %5 e kadar çıkabilir.

Isıl İşlem Uygulanabilen İşlem Alüminyum Alaşımları:

6xxx Serisi Alaşımları:
Mg2Si intermetalik bileşikleri, çökelti sertleştirilmesi ile dayanım artışı sağlamaktadır.

7xxx Serisi Alaşımlar:
Temel çökeltiler MgZn2 intermetalik bileşiğinden oluşmaktadır.

elementlerin-aluminyum-uzerine-etkisi